divendres, 29 de setembre de 2006

No podem esperar res de bo

La Conferència Episcopal Espanyola ha fet públic els ponents que prepararan el text de la famosa Instrucció Pastoral sobre aquest tema tan concret com: “la misión de la Iglesia en nuestra situación cultural de hoy, las repercusiones pastorales que de ahí se derivan y el discernimiento moral de las grandes cuestiones que suscitan particular preocupación en este tiempo”. No podem esperar res de bo amb dos destacats membres del clan Rouco-Cañizares com el bisbe auxiliar de Madrid Eugenio Romero Pose i el portaveu de la CEE Juan Antonio Martínez Camino. L’únic que pot posar-hi una mica de seny és l’arquebisbe de Pamplona Fernando Sebastián perquè coneix de més de prop el que a Madrid en diuen el nacionalisme perifèric i sobretot perquè és un home llegit. Però també cal recordar que en els moments de més crispació amb el govern espanyol per la suposada onada laïcista de Zapatero, Sebastián no és va quedar curt. Del quart membre de la ponència, Adolfo González Montes, bisbe d’Almeria, no sé res, a part de que és un expert en ecumenisme, que no sembla que hagi de ser un tema central en la Instrucció. El que veig és que per aquesta comissió no han trobat cap bisbe català per deixar-s’hi caure, cosa curiosa si hi ha bisbes espantats davant l’imminent trencament d’Espanya. Com que l’esquema del document ja està fet, és ben possible que estigui enllestida per la propera plenària de la CEE del 20-24 de novembre.

Abans d’aquesta plenària hi haurà reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, dimarts i dimecres vinent a Tiana. Es posaren d’acord per veure com han d’afrontar el contingut d’aquesta instrucció i veure quina postura prendran quan es presenti? No.