dilluns, 14 de maig de 2007

Quatre frases singulars de Benet XVI

El papa viatja poc però quan ho fa parla molt. I per això de tants discursos surten frases que per la seva singularitat criden l’atenció.

Una ja ha estat destacada, de la seva visita a un centre de rehabilitació de toxicòmans. Contundent en la seva condemna: “Dic als qui comercialitzen la droga que pensin en el mal que estan provocant a una multitud de joves i d’adults de tots los segments de la societat: Déu us ho cobrarà. La dignitat humana no pot ser trepitjada d’aquesta manera”. Molt bé.

Crida també l’atenció una frase del discurs d’inauguració de la Conferència d’Aparecida: “En algunes famílies d’Amèrica Llatina persisteix encara per desgràcia una mentalitat masclista, ignorant la novetat del cristianisme que reconeix i proclama la igual dignitat i responsabilitat de la dona respecte al l’home”. Ben clar, tot i que després ho espatlla una mica parlant de les dones que es queden a casa per tenir cura dels fills com si no s’hi poguessin quedar també els homes.

Després, en l’homilia de la missa del diumenge, Benet XVI destaca la lectura dels Fets dels Apòstols sobre el Concili de Jerusalem. Diu que és molt apropiada en l’inici d’una conferència de bisbes perquè mostra el “mètode” de les assemblees eclesials. Però dins d’aquest procés de discerniment explica que “Els caps de l’Església discuteixen i s’enfronten, sempre malgrat això en actitud de religiosa escolta de la Paraula de Crist en l’Esperit Sant”. Ergo, el debat no és una característica aliena a l’Església si es fa des de la caritat.

I una altra frase, del discurs d’obertura de la CELAM. “Els pobres són els destinataris privilegiats de l’Evangeli i un bisbe, forjat segons la imatge del Bon Pastor, ha d’estar particularment atent a oferir el diví bàlsam de la fe, sense descuidar el ‘pa material”. A Jon Sobrino li van cridar l’atenció perquè es podria entendre que l’opció pels pobres és exclusiva. D’acord, ens quedem en que són els “destinataris privilegiats”.